Hur går man tillväga för att söka stöd?

1. Ansökan görs på en särskild blankett

Hämta blankett här >> (Word-dokument)

Kom ihåg att vi antagligen vet väldigt lite om er, så berätta gärna lite kort om er. Det går bra att skicka med foton, bilagor eller hänvisa till er hemsida.

Beskriv er och er idé på ett positivt sätt. Finns det foton, kartor, ritningar eller skisser som hjälper till att förklara er idé så bifoga dem till ansökan.

Att er projektidé är hållbar är en viktig bit att ta hänsyn till – läs mera här >>

Inför och medans ni skriver ansökan så får ni gärna ta kontakt med projektledare Bitte Nilsson. Till henne kan ni ringa och ställa frågor och maila ansökan för tips och råd. Ibland kanske det även finns behov för ett möte. (Se kontaktuppgifter längst ned på sidan).

2. Ansökan med underskrift skickas med post till Leader Sjö, Skog & Fjäll, Ösavägen 14, 836 94 Ås.

3. Beslut

Vi tar beslut om pengarna inom max fyra veckor efter vi fått komplett ansökan. Vi kan komma att ställa följdfrågor om något i ansökan är oklart.

3. Om er Starthjälp beviljas får ni skriva på ett avtal.

4. Ni genomför ert projekt.

5. Slutredovisning.

När projektet är slut ska ni redovisa alla era kvitton, all ideell tid och vad ni har gjort för pengarna. Utbetalning kommer så snart ni har skrivit slutrapport och redovisat kvitton och utlägg. Information om hur man redovisar får ni från projektledaren.

Vid frågor, kontakta projektledare Bitte Nilsson, bitte@sjoskogfjall.se, 070 – 285 01 59