Ansökan

När du har fått beslut om fullmakt (se förberedelser), så loggar du in på Mina Sidor på Jordbruksverket och påbörjar ansökan.

Steg 1

Steg 1 är inte en komplett Leaderansökan, men en Steg 1-ansökan räknas som en formellt inkommen ansökan. Det är viktigt att du väljer rätt stödtyp och Leaderområde från start.
Stödtyp: Lokalt ledd utveckling,
Leaderområde: Leader Sjö, Skog & Fjäll.
Steg 1 ansökan kommer att översiktligt bedömas mot Leaderområdets grundvillkor och strategi. Därefter får ni en återkoppling på inkommen ansökan. I samråd med Leaderkontoret kan man gå direkt till steg 2.

Obligatoriska bilagor för Steg 1: Kopia på fullmakt och underlag som visar vem som är firmatecknare för sökanden. Det står på blanketten att den ska postas till Leaderkontoret, men det går bra att den laddas upp direkt i ansökan som bilaga.

Steg 2

Hela Steg 2-processen präglas av dialog. Leaderkontoret och LAG:s beredningsgrupp kommer att begära in kompletteringar och underlag om något är otydligt eller saknas. Ansökan utgår från Steg 1-ansökan. Logga in och registrera om den som Steg 2, då kommer ni att kunna fortsätta med ansökan.

Här finns merparten av frågorna i Word-format om man vill förbereda sig i ett Word-dokument.

Tekniska problem? Här finns en guide till e-tjänsten. Följ även hjälptexterna inne i ansökan som markeras med ett ”i” med en ring runtom.

Problem med valen under finansiering? Här finns info.

TIPS: Man kan gå in i e-tjänsten och omformulera ansökan hur många gånger som helst under ansökansfasen. Förtydliganden görs direkt i ansökan. Viktig information som inte har direkt med ansökan att göra kan läggas i bilagor. Glöm inte att trycka ”spara” regelbundet. För att ansökan ska synas i ny version hos Leaderkontoret så måste ni även trycka ”skicka in”. Bifoga offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt till Steg 2. Vi på Leaderkontoret har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som ni har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig, så kommer vi att meddela er att er ansökan kan behandlas i LAG. Då ska ni inte göra fler ändringar i ansökan utan överenskommelse med Leaderkontoret.

Obligatoriska bilagor:

  • Kopia på fullmakt och underlag som visar vem som är firmatecknare för sökanden, om detta har ändrats sedan Steg 1 eller om det inte är inskickat sedan tidigare.
  • Budget enligt mall, se sida Budget
  • Offerter från 2 leverantörer på kostnader över 50 000 kr i er budgetOBS Räkna med minst 2 månader hos er själva för att utveckla idén, förankra och formulera till en tydlig projektansökan, 6 veckor för handläggning samt att LAG ska ta ställning till er ansökan, samt tiden för Jordbruksverket att upprätta formellt beslut., varierar mellan 1-6 månader, beroende på projekttyp.