skip to Main Content

Steg 1 & Steg 2

Logga in på Mina Sidor på Jordbruksverket.

Tekniska problem? Här finns en guide till e-tjänsten. Om du har stora problem som inte verkar tillfälliga, kontakta Jordbruksverket och felanmäl.

TIPS: Välj ett kort namn på projektet som alla kan komma ihåg och referera till. Det går inte att ändra i efterhand!

Steg 1 – intresseanmälan

En inskickad Steg 1-ansökan räknas som en formellt inkommen ansökan, men är inte en komplett ansökan. Syftet är att snabbt avgöra om ansökan är stödbar över huvud taget. Det går inte att få beslut på en Steg 1-ansökan. Steg 1-ansökan kommer att översiktligt bedömas mot Leaderområdets grundvillkor och strategi. I samråd med Leaderkontoret kan man gå direkt till steg 2, och hoppa över Steg 1 helt.

OBS Det är viktigt att du väljer rätt stödtyp och rätt Leaderområde från start.

Stödtyp:
Lokalt ledd utveckling

Leaderområde: Leader Sjö, Skog & Fjäll.

Steg 2 – komplett ansökan

Steg 2-processen präglas av dialog. Vi kommer att begära in kompletteringar och underlag om något är otydligt eller saknas. Man kan gå in i ansökan och redigera hur många gånger som helst under ansökansfasen. Förtydliganden av ansökan görs direkt i ansökan. Vi har inte rättighet att ändra i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig, så kommer vi att meddela er att er ansökan kan behandlas i LAG. Då ska ni inte göra fler ändringar i ansökan utan överenskommelse med oss.
 • Här finns merparten av frågorna i Word-format om ni vill förbereda er i ett Word-dokument.
 • Fyll i ansökan med hjälp av hjälptexterna i e-tjänsten (i med ring runtom) och fyll i budgeten enligt instruktioner. Ni behöver vara så detaljerade att en utomstående förstår hur ni kommit fram till beloppen i er budget.
 • Fliken om finansiering kan vara svår att fylla i rätt. Här finns mer info.
 • Det räcker att informationen finns på ett ställe i ansökan.
 • Glöm inte att trycka ”spara” regelbundet.
 • För att ansökan ska synas i ny version hos Leaderkontoret så måste ni även trycka ”skicka in”, annars så finns ansökan enbart sparad hos er.
 • Bifoga offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt till Steg 2, så går handläggningen mycket snabbare.
 • Viktig information som inte har direkt med ansökan att göra kan läggas i bilagor.

Obligatoriska bilagor

 • Budget enligt mall, se sida Budget
 • Offerter från 2 leverantörer på kostnader över 50 000 kr i er budget, eller alla specialkostnader där man inte lätt kan göra prisjämförelser.
 • BILAGAN Grundvillkor och mätpunkter
 • BILAGAN Hur bidrar vårt projekt till ökad hållbarhet?

  OBS Räkna med minst 3 månader hos er själva för att utveckla idén, förankra, söka samarbete och formulera till en tydlig projektansökan, handläggning samt att LAG ska ta ställning till er ansökan. Formellt beslut upprättas av Jordbruksverket, generell rekommendation är att invänta formellt beslut, men man får börja ”på egen risk”. 

Steg 1 & Steg 2

Logga in på Mina Sidor på Jordbruksverket.

Tekniska problem? Här finns en guide till e-tjänsten. Om du har stora problem som inte verkar tillfälliga, kontakta Jordbruksverket och felanmäl.

TIPS >Välj ett kort namn på projektet som alla kan komma ihåg och referera till. Det går inte att ändra i efterhand!
TIPS >Viktig information som inte har direkt med ansökan att göra kan läggas i bilagor.

Steg 1 – intresseanmälan

En inskickad Steg 1-ansökan räknas som en formellt inkommen ansökan, men är inte en komplett ansökan. Syftet är att snabbt avgöra om ansökan är stödbar över huvud taget. Det går inte att få beslut på en Steg 1-ansökan. Steg 1-ansökan kommer att översiktligt bedömas mot Leaderområdets grundvillkor och strategi. I samråd med Leaderkontoret kan man gå direkt till steg 2, och hoppa över Steg 1 helt.

OBS Det är viktigt att du väljer rätt stödtyp och rätt Leaderområde från start.

Stödtyp:
Lokalt ledd utveckling

Leaderområde: Leader Sjö, Skog & Fjäll.

Steg 2 – komplett ansökan

Steg 2-processen präglas av dialog. Vi kommer att begära in kompletteringar och underlag om något är otydligt eller saknas. Man kan gå in i ansökan och redigera hur många gånger som helst under ansökansfasen. Förtydliganden av ansökan görs direkt i ansökan. Vi har inte rättighet att ändra i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig, så kommer vi att meddela er att er ansökan kan behandlas i LAG. Då ska ni inte göra fler ändringar i ansökan utan överenskommelse med oss.
 • Här finns merparten av frågorna i Word-format om ni vill förbereda er i ett Word-dokument.
 • Fyll i ansökan med hjälp av hjälptexterna i e-tjänsten (i med ring runtom) och fyll i budgeten enligt instruktioner. Ni behöver vara så detaljerade att en utomstående förstår hur ni kommit fram till beloppen i er budget.
 • Fliken om finansiering kan vara svår att fylla i rätt. Här finns mer info.
 • Det räcker att informationen finns på ett ställe i ansökan.
 • Glöm inte att trycka ”spara” regelbundet.
 • För att ansökan ska synas i ny version hos Leaderkontoret så måste ni även trycka ”skicka in”, annars så finns ansökan enbart sparad hos er.
 • Bifoga offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt till Steg 2, så går handläggningen mycket snabbare.

Obligatoriska bilagor

 • Budget enligt mall, se sida Budget
 • Offerter från 2 leverantörer på kostnader över 50 000 kr i er budget, eller alla specialkostnader där man inte lätt kan göra prisjämförelser.
 • BILAGAN Grundvillkor och mätpunkter
 • BILAGAN Hur bidrar vårt projekt till ökad hållbarhet?

  OBS Räkna med minst 3 månader hos er själva för att utveckla idén, förankra, söka samarbete och formulera till en tydlig projektansökan, handläggning samt att LAG ska ta ställning till er ansökan. Formellt beslut upprättas av Jordbruksverket, generell rekommendation är att invänta formellt beslut, men man får börja ”på egen risk”. 
Back To Top