fbpx skip to Main Content

Ansökan

När du har fått beslut om fullmakt (se förberedelser), så loggar du in på Mina Sidor på Jordbruksverket.

TIPS: Välj ett kort och enkelt namn på projektet som är lätt att komma ihåg.

Steg 1

En Steg 1-ansökan räknas som en formellt inkommen ansökan, men är inte en komplett Leaderansökan. Syftet är att snabbt avgöra om ansökan är stödbar inom Leader Sjö, Skog & Fjäll. Steg 1 ansökan kommer att översiktligt bedömas mot Leaderområdets grundvillkor och strategi. I samråd med Leaderkontoret kan man gå direkt till steg 2.

OBS Det är viktigt att du väljer rätt stödtyp och Leaderområde från start.
Stödtyp: Lokalt ledd utveckling
Leaderområde: Leader Sjö, Skog & Fjäll.

Steg 2

Fyll i ansökan med hjälp av hjälptexterna i e-tjänsten och fyll i budgeten enligt instruktioner. Hjälptexterna inne i ansökan som markeras med ett ”i” med en ring runtom. Hela Steg 2-processen präglas av dialog. Leaderkontoret och LAG:s beredningsgrupp kommer att begära in kompletteringar och underlag om något är otydligt eller saknas.Vi på Leaderkontoret har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som ni har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig, så kommer vi att meddela er att er ansökan kan behandlas i LAG. Då ska ni inte göra fler ändringar i ansökan utan överenskommelse med Leaderkontoret.
 • Här finns merparten av frågorna i Word-format om man vill förbereda sig i ett Word-dokument.
 • Problem med valen under finansiering? Här finns info.
 • Tekniska problem? Här finns en guide till e-tjänsten.
 • Man kan gå in i e-tjänsten och omformulera ansökan hur många gånger som helst under ansökansfasen. Förtydliganden görs direkt i ansökan.
 • Viktig information som inte har direkt med ansökan att göra kan läggas i bilagor.
 •  Försök undvika att skriva samma sak på flera ställen i ansökan, ansökan brukar behöva redigeras under ansökningsprocessen, och då slipper man ändra samma information på flera ställen!
 • Glöm inte att trycka ”spara” regelbundet, systemet loggar ut dig vid inaktivitet.
 • För att ansökan ska synas i ny version hos Leaderkontoret så måste ni även trycka ”skicka in”. Man kan ”skicka in” många gånger.
 • Bifoga offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt till Steg 2.

Obligatoriska bilagor

 • Budget enligt mall, se sida Budget
 • Offerter från 2 leverantörer på kostnader över 50 000 kr i er budget, eller större specialkostnader där man inte lätt kan göra prisjämförelser.

  OBS Räkna med minst 2 månader hos er själva för att utveckla idén, förankra och formulera till en tydlig projektansökan, 6 veckor för handläggning samt att LAG ska ta ställning till er ansökan. Formellt beslut upprättas av Jordbruksverket, generell rekommendation är att invänta formellt beslut, men man får börja ”på egen risk”. 
Back To Top