Genomförande- eller samarbetsprojekt

Det finns två olika typer av Leaderprojekt: genomförandeprojekt och samarbetsprojekt. Här finns allmän info om de olika projekttyperna. För mer specifik info om vad Leaderområdet vill åstadkomma, se insatsområden och mål, samt Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi sid 32-39.

Genomförandeprojekt

Genomförandeprojekt handlar om ansökningar som utförs inom Leaderområdet. De kan antingen ges som ”Projektstöd” eller ”Projektstöd till företag”, se takbelopp.

Se information hos Jordbruksverket om Genomförandeprojekt.

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt används då det är ett samarbete mellan en eller flera aktörer inom Sjö, Skog & Fjäll som vill samarbeta med en eller flera aktörer på en annan plats, oftast inom ett annat Leaderområde. Då söks parallella projekt i respektive Leaderområde i respektive land.

Se information hos Jordbruksverket om Samarbetsprojekt.

Ansökningsprocessen ser likadan ut, och det är inget man behöver ta ställning till då en ansökan lämnas in som Steg 1. Kontakta Leaderkontoret för vägledning om vilken projekttyp som kan fungera utifrån just er projektidé, om frågor finns kring detta.