skip to Main Content

Projekttyper

Det finns olika typer av Leaderprojekt. Här finns allmän info om de olika projekttyperna.

Genomförandeprojekt – inom Leaderområdet

De flesta projekt som söks och prioriteras är genomförandeprojekt. Genomförandeprojekt är projekt som utförs inom Leaderområdet Leader Sjö, Skog & Fjäll. De kan antingen ges som ”Projektstöd” eller ”Projektstöd till företag”.

PROJEKTSTÖD
Projektstöd kan sökas då nyttan är bred. 12 september 2016 beslutade LAG ett maxbelopp för stöd på 1,5 miljoner. Det är alltså sedan dess maxbeloppet för stöd i ett enskilt projekt. För sökande som har egen privat eller offentlig medfinansiering i kontanter med sig in i ansökan, så kan budgeten vara högre än 1,5 miljoner, men inte så hög att Leaderstödet som söks blir högre. Stödet kan ges med 40-100%. Vi vill att projektet motfinansierar med minst 30% privat insats. Den privata insatsen  kan ges i form av egna kontanta pengar, egen ideell tid eller privata resurser. De privata resurserna måste sökanden kunna visa ett värdeintyg för. Privat insats kan också bestå av förväntade intäkter, sponsring och deltagaravgifter som beräknas uppstå inom projektet.

Ett exempel: Ett projekt har i sin budget beräknade utgifter på 200 000kr, och söker hela beloppet i stöd.
Den privata delen bör vara 30%, alltså 60 000kr (200 000kr x 30%).
De sökande bidrar med detta genom de som har nytta av projektet bidrar med sin tid ideellt samt att ett företag i bygden sponsrar med varor.
Den ideella tiden värderas till 220kr/person (220kr från 16 år, 50 kr 13-16 år).
I projektet bidrar 40 personer med en arbetsdag på 6 timmar. 40 x 6 x 220=52 800
Material sponsras av ett företag, där man kommer överens om att det ska skrivas ut ett kvitto men företaget rabatterar hela beloppet. Värdet av materialet är 7 200:- Totalt 52 800 + 7 200 = 60 000kr. När projektet redovisas så visar man upp en närvarolista från arbetsdagen och kvittot på det skänkta materialet. Om det kommer fler eller färre till arbetsdagen, eller om det skänkta materialet inte kostar exakt i slutändan är inte viktigt i sammanhanget.

PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG
Projektstöd till företag kan sökas då nyttan är smalare, och den huvudsakliga nyttan tillkommer en eller få aktörer. Observera att Sjö, Skog & Fjäll har ett grundvillkor som säger att minst 2 aktörer ska samarbeta i projektet, därför kan inte stöd ges till enbart en aktör som söker ensam utan samarbetspartner. För att kunna beviljas projektstöd till företag så är maximala stödet 200 000kr. Stödet kan ges med 40-70%, och vi vill att projektet motfinansierar med minst 30% privat insats. Den privata insatsen ska ges i form av egna kontanta pengar.

Ett exempel: Ett projekt har i sin budget beräknade utgifter på 200 000kr, och söker 70% av beloppet i stöd, alltså 140 000. Det sökande företaget finansierar med 60 000kr. Totalt 140 000 + 60 000 = 200 000kr.

Information hos Jordbruksverket om Genomförandeprojekt.

Samarbetsprojekt – mellan aktörer i olika Leaderområden

Samarbetsprojekt innebär samarbete mellan en eller flera aktörer inom Sjö, Skog & Fjäll som vill samarbeta med en eller flera aktörer på en annan plats, inom ett annat Leaderområde. Då söks parallella projekt i respektive Leaderområde i respektive land.

Se information hos Jordbruksverket om Samarbetsprojekt.

Ansökan sker på samma sätt oavsett vilken projekttyp det är. Kontakta Leaderkontoret för vägledning, om frågor finns kring projekttyper.

 

Back To Top