Genomförande- eller samarbetsprojekt

Det finns två olika typer av Leaderprojekt: genomförandeprojekt och samarbetsprojekt. Här finns allmän info om de olika projekttyperna. För mer specifik info om vad Leaderområdet vill åstadkomma, se Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi sid 32-39.

Genomförandeprojekt – inom Leaderområdet

Genomförandeprojekt är projekt som utförs inom Leaderområdet Leader Sjö, Skog & Fjäll. De kan antingen ges som ”Projektstöd” eller ”Projektstöd till företag”, se takbelopp.

Se information hos Jordbruksverket om Genomförandeprojekt.

Samarbetsprojekt – mellan aktörer i olika Leaderområden

Samarbetsprojekt används då det är ett samarbete mellan en eller flera aktörer inom Sjö, Skog & Fjäll som vill samarbeta med en eller flera aktörer på en annan plats, oftast inom ett annat Leaderområde. Då söks parallella projekt i respektive Leaderområde i respektive land.

Se information hos Jordbruksverket om Samarbetsprojekt.

Ansökan sker på samma sätt. Kontakta Leaderkontoret för vägledning om vilken projekttyp som kan fungera utifrån just er projektidé, om frågor finns kring detta.