Takbelopp, max stöd

På LAG-mötet 12 september 2016 beslutades ett takbelopp för stöd på 1,5 miljoner. Det är alltså sedan dess maxbeloppet för stöd i ett enskilt projekt. Detta gäller ansökningar som kommit in efter 12 september 2016.

PROJEKTSTÖD
Projektstöd kan sökas då nyttan är bred och kommer många till nytta, och maximala stödet kan vara 1,5 miljoner kr. För sökande som har egen privat eller offentlig medfinansiering i kontanter med sig in i ansökan, så kan budgeten vara högre än 1,5 miljoner, men inte så hög att Leaderstödet som söks blir högre. Stödet kan ges med 40-100%, men vi vill att projektet motfinansierar med minst 30% privat insats. Den privata insatsen  kan ges i form av egna kontanta pengar, egen ideell tid eller privata resurser. De privata resurserna måste gå att värdera. Privat det kan också bestå av förväntade intäkter, sponsring och deltagaravgifter som beräknas inom projektet.

Ett exempel: Ett projekt har i sin budget beräknade utgifter på 200 000kr, och söker hela beloppet i stöd.
Den privata delen bör vara 30%, alltså 60 000kr (200 000kr x 30%).
De sökande bidrar med detta genom de som har nytta av projektet bidrar med sin tid ideellt samt att ett företag i bygden sponsrar med varor.
Den ideella tiden värderas till 220kr/person (220kr från 16 år, 50 kr 13-16 år).
I projektet bidrar 40 personer med en arbetsdag på 6 timmar. 40 x 6 x 220=52 800
Material sponsras av ett företag, där man kommer överens om att det ska skrivas ut ett kvitto men företaget rabatterar hela beloppet. Värdet av materialet är 7 200:- Totalt 52 800 + 7 200 = 60 000kr. När projektet redovisas så visar man upp en närvarolista från arbetsdagen och kvittot på det skänkta materialet. Om det kommer fler eller färre till arbetsdagen, eller om det skänkta materialet inte kostar exakt i slutändan är inte viktigt i sammanhanget.

PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG
Projektstöd till företag kan sökas då nyttan är smalare, och den huvudsakliga nyttan tillkommer en eller få aktörer. Observera att Sjö, Skog & Fjäll har ett grundvillkor som säger att minst 2 aktörer ska samarbeta i projektet. För att kunna beviljas projektstöd till företag så är maximala stödet 200 000kr. Stödet kan ges med 40-70%, men vi vill att projektet motfinansierar med minst 30% privat insats. Den privata insatsen ska ges i form av egna kontanta pengar.

Ett exempel: Ett projekt har i sin budget beräknade utgifter på 200 000kr, och söker 70% av beloppet i stöd, alltså 140 000. Det sökande företaget finansierar med 60 000kr. Totalt 140 000 + 60 000 = 200 000kr.