Takbelopp för stöd

På LAG-mötet 12 september 2016 beslutades ett takbelopp för stöd på 1,5 miljoner. Det är alltså sedan dess maxbeloppet för stöd i ett enskilt projekt. Detta gäller ansökningar som kommit in efter 12 september 2016.

PROJEKTSTÖD
Projektstöd kan sökas då nyttan är bred och kommer många till nytta, och maximala stödet kan vara 1,5 miljoner kr. För sökande som har egen privat eller offentlig medfinansiering i kontanter med sig in i ansökan, så kan budgeten vara högre än 1,5 miljoner, men inte så hög att Leaderstödet som söks blir högre.

PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG
Projektstöd till företag kan sökas då nyttan är smalare, och den huvudsakliga nyttan tillkommer en eller få aktörer. För att kunna beviljas projektstöd till företag så är maximala stödet 200 000kr.