skip to Main Content

Ansök om Projektstöd

Trots att programperiod 2014-2020 går mot sitt slut så går det fortfarande bra att komma in med ansökningar, men ta kontakt med oss först.

– vi har en mindre summa sökbart stöd inom Landsbygdsfonden.
– inom Socialfonden och Regionalfonden finns för närvarande en nationell pott som ca 39 Leaderområden kan avropa pengar ur. För dessa två fonder gäller att den som söker behöver ordna offentlig medfinansiering med minst 33%. Offentlig medfinansiering kan komma från till exempel kommunen, regionen eller Arbetsförmedlingen.

Observera LAGs krav på privat medfinansiering med 30% gällande samtliga 3 EU-fonder.

Vi har även SMÅSTÖD, vilket är ett snabbare, förenklat stöd inom 4 teman.

Oavsett vilket stöd man söker, så bygger en smidig ansökningsprocess på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig, genomtänkt och avgränsad ansökan. Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras, och man kan koncentrera sig på själva genomförandet och att skapa långsiktiga effekter.


Back To Top