Ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling

När man ansöker om stöd från Leader/Lokalt ledd utveckling så bör man förbereda sig väl. Se flik förberedelser. Vi kan ge stöd till projekt av många olika slag, och med olika inriktning. Pengarna kan komma från 3 olika EU-fonder, Sociala fonden, Regionala fonden och Landsbygdsprogrammet/Jordbruksfonden.
För att kunna beviljas stöd, så måste er idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för Leader Sjö, skog och fjäll.
En ansökan kan lämnas när som helst under året, men måste komma in i god tid inför ett LAG-möte för att hinna behandlas. LAG har beslutsmöten ca 4-5 ggr/år.
Ansökan sker i två steg. I Steg 1 skickar du in ett fåtal uppgifter och kan delvis ses som en intresseanmälan, men försök vara så konkret som möjligt. Passar inte idén alls, så får ni snabbt besked om detta. I Steg 2 krävs en mängd detaljerade uppgifter, det är den ansökan som prövas av LAG. Ansökan görs elektroniskt med e-legitimation. Endast juridiska personer (organisationer, företag, föreningar) kan få stöd från oss. Fullmakt behövs därför utfärdas av den sökande till den som ska göra ansökan.