skip to Main Content

Ansök om Projektstöd

Dessa sidor handlar om hur man gör en Ansökan om projektstöd. Vi har även Småstöd, vilket är ett snabbare, förenklat stöd. En smidig ansökningsprocess bygger på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig, genomtänkt och avgränsad ansökan. Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras, och man kan koncentrera sig på själva genomförandet och att skapa långsiktiga effekter.


Back To Top