skip to Main Content

Ansök om Projektstöd
– för närvarande så är alla medel beslutade

Det går fortfarande att komma in med ansökningar, men ta gärna kontakt med oss först. Det kan finnas möjligheter i form av till exempel kommande återföringar. LAG kan fortfarande prioritera projekt.

Vi har även SMÅSTÖD, vilket är ett snabbare, förenklat stöd inom 4 teman.

Oavsett vilket stöd man söker, så bygger en smidig ansökningsprocess på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig, genomtänkt och avgränsad ansökan. Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras, och man kan koncentrera sig på själva genomförandet och att skapa långsiktiga effekter.


Back To Top