Att ansöka

En smidig ansökningsprocess bygger på att man förbereder sig. Se flik förberedelser. Vi kan ge stöd till projekt av många olika slag, och med olika inriktning. Pengarna kan komma från 3 olika EU-fonder, Sociala fonden, Regionala fonden och Landsbygdsfonden.
För att kunna beviljas stöd, så måste er idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för Leader Sjö, Skog och Fjäll.
En ansökan kan lämnas när som helst under året. LAG har beslutsmöten ca 4-5 ggr/år.
Ansökan görs elektroniskt med e-legitimation. Endast juridiska personer (organisationer, företag, föreningar) kan få stöd från oss. Fullmakt behövs därför utfärdas av den sökande till den som ska göra ansökan.
Börja alltid med att ta kontakt med Leaderkontoret.
Ansökan sker i två steg. I Steg 1 skickar du in ett fåtal uppgifter och kan ses som en intresseanmälan. Passar inte idén alls, så får ni snabbt besked om detta. Det går att gå direkt till Steg 2 i samråd med Leaderkontorets personal, om ansökan är väl förberedd.
I Steg 2 krävs detaljerade uppgifter, det är den ansökan som prövas av LAG.

Ta gärna hjälp av vår Projektplansguide,