fbpx skip to Main Content

Ansök

En smidig ansökningsprocess bygger på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig och avgränsad ansökan. Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras.
Bra tips finns i vår PROJEKTPLANSGUIDE.
Se också fliken FÖRBEREDELSER.
För att kunna beviljas stöd, så måste er idé passa inom ramarna för Sjö Skog & Fjälls UTVECKLINGSSTRATEGI 2014-2020.
Endast samverkansprojekt, där minst två juridiska personer (organisationer, företag, föreningar) samverkar, kan få stöd från oss.

Projektet måste även ha ett underifrånperspektiv, vara realistiskt och tydligt och ni måste ha kapacitet att kunna genomföra projektet på ett bra sätt.

Därtill så måste ni ha privat medfinansiering.

En ansökan kan lämnas när som helst under året. LAG har beslutsmöten ca 4-5 ggr/år.
OBS Ansökan görs elektroniskt med e-legitimation via MINA SIDOR på Jordbruksverket, och för det behövs FULLMAKT, det tar ca 1 vecka innan fullmakten börjar fungera.
.
Back To Top