skip to Main Content

Att ansöka

En smidig ansökningsprocess bygger på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig och avgränsad ansökan. Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras.
Bra tips finns i vår PROJEKTPLANSGUIDE.
Se också fliken FÖRBEREDELSER.
För att kunna beviljas stöd, så måste er idé passa inom ramarna för Sjö Skog & Fjälls UTVECKLINGSSTRATEGI 2014-2020.
Endast samverkansprojekt, där minst två juridiska personer (organisationer, företag, föreningar) samverkar, kan få stöd från oss.
En ansökan kan lämnas när som helst under året. LAG har beslutsmöten ca 4-5 ggr/år.
Ansökan görs elektroniskt med e-legitimation via Mina Sidor på Jordbruksverket.
Fullmakt behöver utfärdas av den sökande juridiska personen till den som ska göra ansökan.
Back To Top