skip to Main Content

Att ansöka

På dessa flikar finns en mängd tips på hur man ansöker om stöd. En smidig ansökningsprocess bygger på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig och avgränsad ansökan. Bra tips finns i vår Projektplansguide.
Se också fliken förberedelser.

Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras.

Vi kan ge stöd till projekt av många olika slag, och med olika inriktning.

För att kunna beviljas stöd, så måste er idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för Leader Sjö, Skog och Fjäll.
En ansökan kan lämnas när som helst under året. LAG har beslutsmöten ca 4-5 ggr/år.
Ansökan görs elektroniskt med e-legitimation via Mina Sidor på Jordbruksverket. Endast juridiska personer (organisationer, företag, föreningar) kan få stöd från oss. Fullmakt behövs därför utfärdas av den sökande till den som ska göra ansökan. Fullmakten utfärdas av Jordbruksverket.
Börja alltid med att ta kontakt med Leaderkontoret.
Back To Top