skip to Main Content

Söka Projektstöd

Ta kontakt med utvecklingskontoret inför en ansökan.

Räkna med minst 2 månader från inkommen komplett ansökan till att LAG kan ta beslut.

– vi har just nu en mindre summa sökbart stöd inom Landsbygdsfonden, men väntar på mer information inför förlängningsåren 2021-2022.
– inom Socialfonden och Regionalfonden finns för närvarande en nationell pott som ca 40 Leaderområden kan avropa pengar ur. För dessa två fonder gäller att den som söker behöver ordna offentlig medfinansiering med minst 33%. Offentlig medfinansiering kan komma från till exempel kommunen, regionen eller Arbetsförmedlingen.

Observera LAG:s krav på privat medfinansiering med 30% gällande samtliga 3 EU-fonder.

Oavsett vilket stöd man söker, så bygger en smidig ansökningsprocess på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig, genomtänkt och avgränsad ansökan. Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras, och man kan koncentrera sig på själva genomförandet och att skapa långsiktiga effekter.

Vi har även SMÅSTÖD, vilket är ett snabbare, förenklat stöd inom 4 teman.

 

Back To Top