skip to Main Content

Ansök

Dessa sidor handlar om hur man gör en fullskalig Ansökan om projektstöd från Leader. Vi har även SMÅSTÖD, vilket är ett snabbare, förenklat stöd. En smidig ansökningsprocess bygger på att man förbereder sig väl, och att man skriver en bra, tydlig, genomtänkt och avgränsad ansökan. Det gör att när man väl ska köra igång med sitt utvecklingsprojekt, så är alla väl införstådda med vad som ska genomföras, och man kan koncentrera sig på själva genomförandet och att skapa långsiktiga effekter.

Bra tips finns i vår PROJEKTPLANSGUIDE och under fliken FÖRBEREDELSER.

För att kunna beviljas stöd, så måste er idé passa inom ramarna för Sjö Skog & Fjälls UTVECKLINGSSTRATEGI 2014-2020.

Endast projekt, där minst två juridiska personer (organisationer, företag, föreningar) samverkar, kan få stöd.

Projektet ska även vara utvecklat av de som berörs (underifrånperspektiv), vara realistiskt och tydligt och det måste finnas kapacitet att kunna genomföra projektet på ett bra sätt.

Därtill så måste ni gå in med privat medfinansiering i form av ideell tid, resurser eller pengar, eller en blandning av dessa.

En ansökan kan lämnas när som helst under året. LAG har beslutsmöten ca 4-5 ggr/år åren 2016-2020. Därefter kan inga nya projekt beviljas inom ramen för EU:s program 2014-2020, men projekten kan fortgå år 2021.

Back To Top