skip to Main Content

Ny strategi

Nu är vi igång med att ta fram en reviderad strategi för Leader Sjö, Skog & Fjäll som gäller från år 2023 och cirka sju år framåt. Hur vill du att din del av landsbygden skall utvecklas? Kom med och bidra med din erfarenhet, idéer och tankar! Berätta för oss genom att svara på enkäten!

Om ni har andra funderingar, tankar och idéer om den kommande strategin,
ta kontakt med Annsofi Collin:
annsofi.collin@pentagon.nu
070-204 80 18

Digitala tematräffar: HUR SKA VÅR LANDSBYGD SE UT ÅR 2030?

Leader Sjö, Skog & Fjäll är igång med att ta fram en ny strategi för framtidens landsbygd. Därför bjuder vi in DIG att bidra med tankar och erfarenheter. Vi anordnar tre digitala möten med olika framtidsteman. Välkommen!

19 maj 18.00-20.00 TEMA: Entreprenörskap som landsbygdsmotor

Registrera dig här. (Zoom-möte)
Entreprenörskap är en viktig motor i landsbygdsutvecklingen – att se möjligheter, våga ta risker och hitta lösningar.
Hur ser företagens utmaningar ut? Är det generationsväxling, kompetensförsörjning, logistiklösningar, brist på samverkan? Vilken sorts projektverksamhet kan göra skillnad?
PROGRAM:
– Inledning
– Inspiratörer:
Kooperativ lösning i Skålan Bysamverkan, Bengt Karlström
Företagskluster Grönt Center i Ås, Julia Pearson
Entreprenören som spindeln i nätet för landsbygdsutveckling, Maria Larsson
– Workshop: Vilka problem ser du för företagare på landsbygd? Hur tror du att samverkan kan stärka företagande? Vilken sorts projektverksamhet tror du skulle göra skillnad för entreprenörer på landsbygd?
– Om utformandet av den nya strategin 2023–2027. Om innehållet och processen framåt.

26 maj 18.00-20.00 TEMA: Innovation – förmågan att tänka nytt

Registrera dig här. (Zoom-möte)
Landsbygderna vimlar av kreativa tankar, särskilt bland unga. Hur kan vi bli bättre på att uppmuntra, ta tillvara idéer och lotsa vidare till utveckling? Hur ser det ut i området idag och hur skulle vi vilja att det fungerade?
PROGRAM
Inledning, inspiratörerna berättar, inspel via workshops, information om strategiprocessen under 2021.

2 juni 18.00-20.00 TEMA: Stolt landsbygdsbo!

Registrera dig här. (Zoom-möte)
Landsbygden förändras. Allt fler jobbar hemifrån, nyttjar skog och mark för friluftsliv, den lokala handeln ökar liksom förståelsen för kopplingen mellan en levande landsbygd och självförsörjning.
Vad har attityder, kultur och normer för betydelse för landsbygden utveckling? Hur kan vi ta vara på den utvecklingen? Vad är du stolt över som landsbygdsbo?
PROGRAM:
Inledning, inspiratörerna berättar, inspel via workshops, information om strategiprocessen under 2021.

Back To Top